Zbiornik na paliwo to niezbędny element wyposażenia każdej firmy czy gospodarstwa rolnego, gdzie wykorzystywane są maszyny spalinowe. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, różniących się pojemnością, materiałem wykonania, wyposażeniem i ceną. Jak zatem wybrać zbiornik, który idealnie odpowie na nasze potrzeby?

Przepisy prawne w Polsce

Magazynowanie ropy naftowej i jej pochodnych w Polsce regulują szczegółowe przepisy prawne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 855) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i warunków magazynowania ropy naftowej i jej pochodnych (Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1843) nakładają szereg obowiązków na właścicieli i użytkowników zbiorników na paliwo. Dotyczą one m.in.:

 • Pojemności zbiornika:
  • Do 2500 litrów – dopuszczalne są zbiorniki jedno- i dwupłaszczowe naziemne.
  • Powyżej 2500 litrów – wymagane są zbiorniki dwupłaszczowe naziemne lub podziemne.
 • Wyposażenia zbiornika:
  • Wentylacja
  • Oznaczenia
  • Systemy zabezpieczające przed wyciekiem
  • Systemy odgromowe
 • Warunków przechowywania paliwa:
  • Odpowiednia temperatura
  • Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi
  • Dostępność dla służb ratunkowych

Niespełnienie tych wymagań może skutkować karami finansowymi, a nawet nakazem demontażu zbiornika.

Pojemność

Dobór odpowiedniej pojemności zbiornika jest kluczowy dla komfortu użytkowania. Zbyt mały będzie wymagał częstego uzupełniania, co generuje dodatkowe koszty i utrudnienia. Zbyt duży natomiast wiąże się z wyższym początkowym nakładem finansowym. Należy więc dokładnie oszacować swoje zapotrzebowanie na paliwo, biorąc pod uwagę m.in.:

 • Średnie zużycie paliwa
 • Częstotliwość użytkowania maszyn spalinowych
 • Możliwość tankowania w innych miejscach
 • Plany na przyszłość (np. zakup nowych maszyn)

Przykład: Dla gospodarstwa domowego, gdzie sporadycznie używana jest kosiarka spalinowa, wystarczający może być zbiornik o pojemności 250-500 litrów. Z kolei dla firmy, która posiada flotę pojazdów spalinowych, konieczny będzie zbiornik o pojemności kilku tysięcy litrów.

Wyposażenie

Zbiorniki na paliwo dostępne są w różnych wariantach wyposażenia. Podstawowe modele obejmują jedynie zbiornik i niezbędne oprzyrządowanie. Bardziej rozbudowane wersje posiadają m.in.:

 • Pompa: Ręczna lub elektryczna, ułatwiająca tankowanie.
 • Wąż: Odpowiedniej długości i wytrzymałości.
 • Pistolet: Do nalewania paliwa.
 • Licznik litrów: Pozwala na kontrolowanie zużycia paliwa.
 • Systemy dystrybucji paliwa: Umożliwiają tankowanie kilku pojazdów jednocześnie.
 • Filtry: Chronią paliwo przed zanieczyszczeniami.

Wybór wyposażenia powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami użytkownika. Przykład: Dla użytkownika, który tankuje tylko jeden pojazd, wystarczający może być podstawowy zestaw z ręczną pompą i pistoletem. Z kolei dla firmy, która posiada flotę pojazdów, konieczny będzie bardziej rozbudowany system dystrybucji paliwa z pompą elektryczną i licznikiem litrów.

Materiał wykonania

Zbiorniki na paliwo produkowane są z różnych materiałów, m.in.:

 • Stal: Bardzo wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne, ale ciężka i podatna na korozję.
 • Plastik: Lekki, odporny na korozję, ale mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne.
 • Polietylen: Lekki, odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, łatwy w montażu.

Wybór materiału wykonania powinien być uzależniony od:

 • Pojemności zbiornika
 • Warunków przechowywania
 • Przeznaczenia zbiornika
 • Budżetu

Zbiorniki TangoOil

Wybór odpowiedniego zbiornika na paliwo jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywności operacyjnej w różnych sektorach. Wśród dostępnych na rynku opcji, zbiorniki firmy TangoOil wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz rozwiązaniami, które spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. TangoOil oferuje szeroką gamę zbiorników na paliwo, od kompaktowych modeli przeznaczonych dla małych gospodarstw, po duże, zbiorniki zdolne do magazynowania znacznych ilości paliwa. Każdy zbiornik jest zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości i odporności na uszkodzenia, co zapewnia długoterminową stabilność oraz minimalizację ryzyka wycieków. Dodatkowo, TangoOil oferuje możliwość dostosowania zbiorników do specyficznych potrzeb klienta, w tym różnorodne opcje wyposażenia zbiorników, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami i optymalizację kosztów eksploatacji. Wybierając zbiornik na paliwo firmy TangoOil, klienci inwestują w niezawodność, bezpieczeństwo i innowacyjność, co czyni te produkty wyjątkowo atrakcyjnymi na rynku rozwiązań dla magazynowania paliw.