Program Moja Woda służy wspieraniu przedsięwzięć związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem wody opadowej czy roztopowej. Jego głównym celem jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do dalszego rozsądnego wykorzystywania nagromadzonej deszczówki.

Kto może dostać dotację z programu Moja Woda? 

O dofinansowanie w programie Moja Woda mogą się starać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Warto jednak mieć na uwadze, że wsparcie w ramach tego programu udzielane jest tylko raz. Osoba, która już skorzystała z dotacji i chce na przykład rozbudować przydomowy system gromadzenia deszczówki o kolejny element, nie otrzyma pieniędzy z Mojej Wody.

Moja Woda 2024: na co można dostać pieniądze? 

W obecnym naborze wniosków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać pieniądze na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji takich jak: 

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; 
  • instalacje rozsączające, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny; 
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; 
  • instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. 

Sprawdź naszą ofertę Tango zbiorników na wodę deszczową i skorzystaj z programu MOJA WODA

Tango zbiorniki na deszczówkę dzielimy na dwa typy, podziemne i naziemne. Można wyróżnić następujące pojemności zbiorników:

  • Zbiornik na deszczówkę 1000l Tango
  • Zbiornik na deszczówkę 2000l Tango
  • Zbiornik na deszczówkę 3000l Tango
  • Zbiornik na deszczówkę 4000l Tango
  • Zbiornik na deszczówkę 5000l Tango

Oferujemy również dodatkowe akcesoria do zbiorników.