Zbiornik Dwupłaszczowy 1500L ECO PLUS

Zbiornik Dwupłaszczowy 1500L ECO PLUS

Wyposażenie podstawowe:

 • pompa 56 l/min,
 • filtr 60 l/min metalowy,
 • licznik mech. Adam Pumps lub K33,
 • wąż 6 m,
 • pistolet automatyczny,
 • właz 15 cm,
 • mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa,
 • sonda przepełnieniowa,
 • wlew 2” ze złączem,
 • linii ssąca z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym,
 • Zbiornik zgodny z norma europejską PN EN 13 341, produkowany pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Parametry techniczne:

 • Długość: 1,62 m
 • Szerokość: 1,42 m
 • Wysokość: 1,90 m
 • Pojemność użytkowa: 1480 l
 • Pojemność: 1500 l

Dokumentacja zbiornika:

 • Protokół badania budowy i próby ciśnieniowej wydany prze Urząd Dozoru Technicznego,- dotyczy zbiornika 5000 l.
 • Poświadczenie z numerem decyzji uprawniającej do wytwarzania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Poświadczenie wytworzenia zgodności z normą europejską PN EN 13341:2005+A1:2011.
 • Instrukcje eksploatacji.
 • Rysunki zbiorników.
 • Tabela litrażowa zbiornika – do zbiornika 2500 l i 5000 l.
 • Wymagania obligatoryjne dotyczące produktów i urządzeń wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
 • Opinia ppoż.
 • Karta gwarancyjna.
 • Karta zgłoszenia usterki.

Zbiorniki posiadają pełną dokumentację pozwalającą na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wyposażenie opcjonalne:

 • Filtr przeźroczysty
 • Wkład filtra
 • Wkład separator wody
 • Licznik cyfrowy Adam Pumps
 • Licznik cyfrowy Adam Pumps ( dokładność do 0,5% )
 • Licznik cyfrowy K600/3 PIUSI ( dokładność do 0,5% )
 • Separator wody 70 l/min metalowy
 • Wkład separatora wody 70 l/min metalowy
 • Separator wody 100 l/min metalowy
 • Wkład separator wody 100 l/min
 • Dopłata za każde 2 mb. węża
 • Bezprzewodowy czujnik poziomu i przecieku
 • Pompa 79 l/min
 • Pompa 90 l/min
 • Licznik cyfrowy K24
 • Oświetlenie LED skrzyni dystrybutora
 • Zwijadło wąż 12 m ¾” / 1”
 • Zwijadło wąż 10 m ¾”/ 1
 • Zwijadło wąż 8 m ¾”/ 1”
 • Zwijadło wąż 6 m ¾”/ 1”

Gwarancja:

Gwarancja na zbiornik: 10 lat.

Gwarancja na układ dystrybucyjny: 2 lata.

Warunki dostawy:

Termin realizacji od 5 do 15 dni roboczych – do potwierdzenia przy zamówieniu, cena nie zawiera kosztu transportu, termin realizacji może ulec zmianie – jest podawany na czas złożenia zamówienia

Odbiór osobisty zbiornika z adresu 43-417 Kaczyce ul. Morcinka 17.

Zbiorniki są produkowane pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego w Polsce.

Konstrukcja zbiornika zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Zbiornik zgodny z norma europejską PN EN 13 341, produkowany pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.